Personuppgifts- & Cookiepolicy

Senast uppdaterad den 28 december 2018

Denna personuppgiftspolicy gäller för DocuSyd AB, nedan kallat ”DS”, ”vi”, ”oss” eller ”våra”.


Din integritet är viktig för oss på DS och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. Det kan vara information som du lämnar till oss via telefon, e-post, hemsida, webbshop, beställningar eller direkt till någon av våra anställda. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur DS hanterar, behandlar och lagrar dina personuppgifter. Detta för att du som kund hos DS ska känna dig trygg. Denna policy gäller även våra kanaler på sociala medier.


Vilka är DocuSyd AB
DocuSyd AB, org.nr 556778-9234
Postadress: Jägersrovägen 160, 212 37 Malmö
Telefon: 040-602 53 00
E-post: info@docusyd.se


Vad är GDPR
Allmänna dataskyddslagen (GDPR) införs av Europeiska unionen för att reglera hur personuppgifter kan behandlas. Det är avsett att stärka dataskyddet för de personer som bor i EU. GDPR ska skydda fysiska personer och deras rättigheter. Det skyddar inte företag, enheter eller organisationer och bearbetning av deras data.


Vad är personuppgifter
Personuppgifter är uppgifter som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan identifiera dig som kund som en fysisk person. Exempel på detta kan vara ditt namn, ditt telefonnummer, din postadress eller din e-postadress.


Varför samlar vi in persondata och hur används det
Vi behandlar dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund. Vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund hos oss men som önskat att bli kontaktad av oss. Vi sparar enbart uppgifter som anses nödvändiga för att kontakten mellan dig och oss ska vara så bra så möjlig. Vi behandlar även personuppgifter enligt det regelverk som gäller för aktiebolag såsom bokföringsregler.


Hur lagras dina personuppgifter
De personuppgifter som vi har lagras inom EU/EES av oss eller av någon av våra godkända leverantörer. Det kan dock ske att dina personuppgifter lagras i tredje land, dvs länder utanför EU/EES. Om dina uppgifter skulle lagras i tredje land så säkerställer vi att dina personuppgifter blir behandlade på ett säkert sätt enligt dataskyddsförordningens riktlinjer.


Underleverantörer till DocuSyd AB
DS använder underleverantörer till vissa av sina tjänster och onlinelösningar. DS förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underleverantörer, samt att dessa underleverantörer följer GDPR.


Hur använder vi personuppgifter inom direktmarknadsföring
DS använder direktmarknadsföring för att erbjuda dig som kund relevant information och erbjudanden av någon av våra produkter eller tjänster. Har du försett oss med uppgifter så som e-postadress och/eller telefonnummer kan du komma att bli kontaktad av någon av våra medarbetare för att erbjuda företaget du jobbar på någon av produkter eller tjänster. Vi kan även använda direktmarknadsföring för att ge dig information om nyheter och lanseringar inom vårt produktområde. Vi följer de riktlinjer vad gäller direktmarknadsföring som SWEDMA satt upp.


Dina rättigheter
GDPR ger dig flera rättigheter som du kan utöva när vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar. Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig. Du har även i viss omfattning rätt att begära att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du kan ha rätt till dataportabillitet och motta en elektronisk kopia på de uppgifter som du lämnat till oss. Du har även rätten att få dina personuppgifter raderade. Dock gäller rätten att få personuppgifter raderade inte om vi är skyldiga enligt lag att behålla dessa uppgifter. Du har när som helst möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke att vi behandlar dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter på Datainspektionens webbplats.


Vid intrång eller incidenter
Vi försäkrar att dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt och har ett gott skydd mot intrång. Om vi ändå skulle råka ut för ett intrång eller övrig incident som gör att dina personuppgifter hamnat hos obehörig person kommer vi att meddela dig detta inom 72 timmar.


Frågor, ändringar eller begäran om radering
Alla frågor, begäran om ändringar eller radering görs på mail till info@docusyd.se. När du kontaktar oss om att utöva dina rättigheter kan vi kontakta dig och be om ytterligare upplysningar som är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din begäran.


Cookies
En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare och lagras på din dator. Cookien innehåller information om ditt besök och används av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Vid några tillfällen är cookies det enda sättet att få en webbplats att fungera enligt syftet. En cookie är en passiv fil, och den kan därför inte samla in uppgifter på din dator, sprida datavirus eller andra skadliga program. Den är anonym och innehåller inte några personuppgifter. Cookies används i stort sätt på alla webbplatser. DS använder egna cookies och även tredjepartscookies. Vi använder bl.a. för att beräkna hur många besökare vi har, vilka sidor de tittar på och hur länge de stannar på sidan. All data är naturligtvis helt anonym.


Användarvillkor
Om du väljer att fortsätta vår webbplats godkänner du automatiskt att vi lagrar cookies på din enhet. Du kan när som helst ångra dig och radera de cookies vi lagrat, dock kan vi inte garantera att vår webbplats kommer fungera som det är tänkt då.


Radera cookies
Om du inte godkänner att vi sparar cookies på din dator kan du ändra inställningarna för din webbläsare att blockera cookies från www.docusyd.se.


Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Vi kommer regelbundet att utvärdera och uppdatera denna personuppgiftspolicy. Längst upp på sidan kan du se när den senast uppdaterades. På vår hemsida kommer alltid den senaste versionen av personuppgiftspolicyn vara tillgänglig.